یادداشت ها و دستنویس های استاد داوود شهیدی -1

زیبا شناسی معماری و موضوعیت زیبائی در معماری!

نوشته: مهندس داوود شهیدی

اینکه معماری، فلسفی ترین هنرهاست، به این موضوع بازمی گردد که در معماری چه چیز زیباست و زیبا چطور تعریف می شود و  مربوط می شود به چگونگی طرح موضوع زیبائی شناسی ( علم الجمال ) در معماری و پیچیدگی و تنوع نهفته درنحوه تعیین و تبیین  آن... حال!

انسان با معماری احاطه و یا محدود می شود و اینست که انسان با معماری و در رابطه با معماری است که تعیین و تعریف می شود. و می افزایم که معماری یک عرصه است و انسان در عرصه نامحدود، موضوعیت و تعین و یا هویت فلسفی خود را از دست می دهد، و معماری بنا به تشخیص حد و حدود است که تعریف می شود.

این حد، در شکل ابتدائی و کلی اش تصویری از یک جا یا یک جعبه است که کیفیت ها به آن و با آن و در آن تزریق می شوند. یک مفهوم با خلق هنر مفهومی که صدا و نور و یا حس نوازش و خیسی و ... با یک فرم تئاتریکال که یک صحنه را در بطن آن خلق می کند بسان یک صحنه نمایش! و یا برآن نقش می شود رنگ و بافت و ترکیبات ویژوآل، و یا معنی که انرژی نهان را به انسان منتقل می کند و او را هدایت می کند تا اندازه گیری کند و به مقیاس درآورد و یا ... یک کارکرد که نوعی اقناع نیاز جسمانی است ولی به هرحال، انسان با جسم است که حضور عینی دارد و فضا را تجربه می کند با پاسخ یافتن به نیاز! و در هرحال با ارتباط است که انعطاف می دهد به مکان،‌ تا بر آن انطباق یابد.

انسان با مقیاس است که معماری را درک می کند... حال!

می بینیم که درک و قضاوت زیبائی شناسی در معماری، تنها یک پسند ساده مبتنی بر سلیقه، نیست. زیرا که مخاطب انسانی قضاوت کننده را نمی توان یک روبات سطحی و تک ساحتی به حساب آورد و نه ساختمان قضاوت شونده و معماری آن را یک کالای زینتی تابع مد و فاشن روز، زیرا که هردو، دارای تاریخ و هویت عمیق فرهنگی و فلسفی و اجتماعی اند.

خانه و کوچه و بازار و حیاط و میدان و خیابان ... تعاریفی از معماری اند. که در تمامی آنها یک مخاطب انسانی، یا عبور می کند و یا مکث می کند و یا سکونت می کند. در تمامی این ها تماس کیفیت فضائی آن با ذهن ما متفاوت است: اگر معماری، روایتگر و ناراتیو است، تآثیر بیانگر آن، با ... معماری اسکالپچرال و یا مفهومی و یا ... فضای معنی دار، کانتکسچوآل بافت گرا ... و همه این ها مربوط می شود به ابعاد گوناگون عقلائی و حسی و عاطفی و هوشی ما و یا روحی ما و دانش بیانگر آن یا موسیقاری و یا سینمائی و یا تئاتریکال و  یا فلسفهء روانشناختی ماست.

 فهم زیبائی شناسی در معماری، چون نوشیدن شراب حقیقت است و آشکاری معنی لذت نهفته در آنست و درک حظ و نشآت آن. و به عبارت دیگر زیبائی را مثل یک سیستم به درون خود منتقل می کنیم و آن را ارتباط می گیریم و با آن وحدت می یابیم.

هستی فراگیر نیز در قاموس انسانی به شکل تصور کیهان شناختی است که تعیین می شود. و اینست که انسان با معماری، در یک مثال اونیورسال است که احاطه شده است.

معماری، در کالبد ساخته شده و یا ساختمان است که تحقق می یابد. ولی هر ساختمانی معمارانه نیست و اینست که ما به عناصری که در مجموعه، و به مثابه یک سامانهء روحواره، در ساختمان تجلی می یابد است که کلمهء "معماری" را اطلاق می کنیم. و آن را مورد یک قضاوت ذهنی تعالی خواه، قرار می دهیم و زیبائی آنرا درک می کنیم.

و اما این مخاطب انسانی اگر قرار است که موجودیت یابد باید به ناگریز در محور تاریخ و جغرافیا قرارگیرد و در حوزه زمان و مکان. و درین مسیر هزارتوی بی انتها سفر کند و مفهوم فکر و روایت قصه و شعور و مزه و صدا و ریتم و موسیقی و جنبه های ادراک ذوق و شهود و ابراز سلیقه را و ... هم تکنولوژی ... ریاضیات و منطق و فلسفه و فیزیک و نجوم

در مسیر تحول تئوری معماری و فلسفه های رایج از قبیل ارگانیک و هندسی و راسیونال و فضا-زمان و کوبیک و فیوچریست و خام گرا و بروتالیست و استراکچرال و بافت گرا و مواد و مصالح مثل بتن آرمه و فولاد نورد شده و شیشه

دشتیل و بیو ... و گوتیک و رنسانس و کلاسیک و نئوکلاسیک و پست مدرن و لیت مدرن و کانستراکتیویسم و دکانستراکتیویسم و آرت نوو و آرت دکو و روکوکو و ... استایل های بورژوازی

باستان بین انهرین و یونان و مصر و روم و ایران با ریشه های دینی متفاوت

معماری نقاشی و مجسمه سازی و تآتر و ادبیات و اسطوره و روایت و نقالی و محرک حس چشائی و درک موسیقاری و معماری حجم و فضا و نور و رنگ و نقش و ...

انسان یک روبات نیست و سرشار از خاطره است. و اینست که به خود انسان و فرهنگ او هم مربوط است و به اقلیم و

جائی عرفان است و چهار فصل و کویر وفلسفه آسمان و ... نماد ها و سمبل ها و...!   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات