مقاله ای از استاد داوود شهیدی در خبرگزاری ایسکا نیوز.

با نگاهی به آغاز شکل گیری اجتماعات انسانی و طرح موضوع سکونت ناگزیر این فرم های متفاوت زندگی اجتماعی چون ده و روستا و یا ایلات و قصبه و شهر و حضور و تحقق آن، در کالبد محیط فیزیکی سکونت در اشکال متنوع ساختمانی ... متوجه ارتباط تنگاتنگ عنصر اقلیم جغرافیائی و تکنولوژی ساخت و ساز، و ساختار فرهنگی و اجتماعی- تاریخی و همینطور شیوه ها و مناسبات تولیدی را درمی یابیم.

داود شهیدی*
به زبان ساده تر، وجود گیاه و آب یا عنصر محیط زیست، و قرار گیری آن در مدار ارتباط های اقتصادی تجاری، یا مسیر کاروان ها و سپس جاده ها و یا مجاورت با بندرگاه ها و مسیرهای کشتیرانی برای تبادل کالاها، و همینطور جغرافیای محیطی که موضوع های فوق را تشدید و یا تعدیل می کند و در ادامه اینها درجه تکامل ابزار تولید و تکنولوژی ساختمانی، از جمله موارد تعیین کننده در همگرائی و حضور اجتماعات انسانی وبه تبع آن سکونت روستا و شهر هستند.
دلیل اینکه چرا با آب و گیاه آغاز کردم، این است که وجود بیولوژیک انسان با آن شکل می گیرد. زندگی فرد انسانی به هوا و آب بستگی دارد که در اقلیم جغرافیاست که حضور دارند. و در هر گوشه و کناری که برکه آب و یا درخت و علف بوده است، انسان سکونت گزیده و با آن خو کرده و زیست و تولید وکشاورزی و دامداری پرداخته و زندگی اجتماعی را آغاز کرده و به تشکیل و تعریف جامعه و ساختار و سازمان آن پرداخته است که این ابتدای شهر و شهرنشینی است، و همراه با رشد و تکامل جامعه و تولید است که ارتباط انسان و انسان و شبکه ارتباطات انسانی و در نهایت شهر و شهرنشینی شکل و فرم می گیرد. و اینکه شهر یک ارگانیسم است که اگر عوامل تشکیل دهنده اش با هم خوب و همساز باشند، رشد و سلامت پدیدار و پایدار است و اگر باهم دشمن خو و ناساز باشند، جرم و جنایت شکل می گیرد که بنا به تعریف، همراه و همشآن آسیب های اجتماعی است.
بهانه سکونت دائم انسان آب و گیاه است و هم ادامه حضور انسان در عرصه شهر و زندگی شهروندی نیز درک آب و گیاه و پاسداری و نگاهداری آن است و نیز باید دانست که آب و گیاه به شهر جلوه و معنی می دهند و به نوعی آن را کامل می کنند و بخشی از پیکره آنند و به روایتی المان ها ومکث گاه‌های شهری نیز به شمار می آیند.
برای مثال حضور درخت به خیابان و همراه با آب به میدان معنی و فرم می دهد. پارک ها هم تجمع گاه شهری و هم تنفسگاه شهری اند. و بهانه حضور جمعیت و زندگی جمعی و شادی و انرژی نهفته در آنند و همینطور باید دانست که تجمع انسان ها باعث روشنی و امنیت است و این هردو به معنی تداوم شهر و شهر نشینی و شهروندی است.
بدون شک عرصه ها و الگوهای فرم شهری را می شود در همسایگی و مسیر و نشانه خلاصه کرد و با یادآوری این وکبیولری و گرامر المان های فرم دهنده شهری و در ادامه و در ارتباط ارگانیک فرم و معنی در شهر و شهروندی باید گفت حضور جمع به معنی زندگی و ملاقات و گفتمان و همسایگی است و حرکت جمعی مسیر را می سازد که مانند رگها و مویرگهای خون و سبزینه رسان، مایه حیات است و اگر پیچ در پیچ و تو در تو باشد مایه سرگردانی و گمگشتگی می شود و عامل منفی و مخرب و اگر یک لبه تهدید کنند باشد و محدود و محبوس کند موجب ملال و انجماد ذهن و روح و جان و روان است. و اگر نشانه باشد آنگاه نماد شهر می شود و یادمان و گفتمان را خلق می کند.
حال اگر درخت بریده و نابود شود و گیاه بسوزد و خاکستر گردد و آب به خشک بگراید و هوا پردود و غیرقابل تنفس شود دیگر زندگی می میرد و شهر بی انسان و مرده دل دیگر خرابه است و مطرود و خالی است و تهی است.
بنابر این آسیب های اجتماعی که مقوله ای حقوقی و جرم شناسی و روانشناسی اجتماعی است، همراه با درک محیط زیست و نگهداری و گسترش آن است و امری است که به اقلیم شناسی و جغرافیا و بیولوژی گیاهی و دریائی و جانورشناسی مربوط می شود، همراه با برنامه ریزی و طراحی و بهینه سازی فضاهای شهری، یک مجموعه را خلق می کنند که سامان دادن به آن و حل تضاد های نهفته و هدایت اندیشه ورز این سامانه، به یک شهروندی و زندگی اجتماعی ایده آل منتهی خواهد شد و راز به زیستی شهر در تداوم گفتمان بین هنرها و علوم مربوط به انسان است و در تمام حیطه های بیولوژیک و مردم شناسی و روانشناسی و حقوق و ... و فلسفه شهر کمال اندیشه و هنر را می طلبد.
* مدرس تاریخ معماری جهان
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic